UNI-NOVI 2013-01

(email z 07.01.2013 v 16:30 hodin)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 20. prosince 2012 proběhla Valná hromada společnosti CESNET z.s.p.o., na které kromě běžných pracovních záležitostí byli zástupci zakladatelů sdružení seznámeni s průběhem řešení dvou významných výzkumných projektů v oblasti pokročilých síťových technologií a aplikací. Jedná se o projekty:

- Velká infrastruktura CESNET

- Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGer) Informace o průběhu řešení obou projektů můžete sledovat na stránkách Cesnetu. Aktuální významné novinky jsou:

- v prosinci 2012 byla na lince Praha-Brno-Olomouc zavedena přenosová rychlost 100 Gb/s

- 10. ledna 2013 proběhne slavnostní otevření prvního datového úložiště v Plzni (další dvě se připravují v Jihlavě a Brně) Výsledkem budování špičkové infrastruktury sítě CESNET2 je i zavádění dalších služeb. Prosincové číslo zpravodaje sdružení Cesnet - Datagram č. 29 popisuje současný stav "Prostředí pro spolupráci", tedy videokonference vysoké kvality, videokonference více účastníků a webkonference. V Datagramu je dále uvedena informace o nové službě v síti CESNET2 - "FileSender - vyměňujte si data". Tato služba je zajímavá pro všechny, kdo potřebují vysokou rychlostí předávat soubory do velikosti 500 GB. Viz. http://www.cesnet.cz/doc/datagram/

Důležitá upozornění:

! Nereagujte, prosím, na e-maily, ve kterých jsou po Vás požadována jakákoliv hesla. Obvykle je to pokus o útok na Vaše data s cílem je získat nebo poškodit.

! K řešení Vašich problémů nejen v oblasti IT využijte HelpDesk. Najdete ho zde: (po přihlášení) https://portal.upol.cz/wps/myportal/Helpdesk

Jménem všech zaměstnanců CVT Vám přeji pevné zdraví v novém roce.

RNDr. František Zedník
tel.: 585631703
email: frantisek.zednik@upol.cz
www.cvt.upol.cz


UNI-NOVI-2011-01 (03.10.2011)
UNI-NOVI-2011-02 (07.11.2011)
UNI-NOVI-2011-03 (05.12.2011)
UNI-NOVI-2012-01 (03.01.2012)
UNI-NOVI-2012-02 (06.02.2012)
UNI-NOVI-2012-03 (12.03.2012)
UNI-NOVI-2012-04 (14.05.2012)
UNI-NOVI-2012-05 (04.06.2012)
UNI-NOVI-2012-06 (03.07.2012)
UNI-NOVI-2012-07 (01.10.2012)
UNI-NOVI-2012-08 (05.11.2012)
UNI-NOVI-2012-09 (03.12.2012)