UNI-NOVI 2012-06

(email z 03.07.2012 v 16 hodin)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnes bychom Vás rádi upozornili na tyto aktuální události v oblasti informačních technologií:

Důležitá upozornění:

! Nereagujte, prosím, na e-maily, ve kterých jsou po Vás požadována jakákoliv hesla. Obvykle je to pokus o útok na Vaše data s cílem je získat nebo poškodit.

! K řešení Vašich problémů nejen v oblasti IT využijte HelpDesk. Najdete ho zde: (po přihlášení) https://portal.upol.cz/wps/myportal/Helpdesk

Jménem Centra výpočetní techniky UP Vám děkuji za přízeň.

RNDr. František Zedník
tel.: 585631703
email: frantisek.zednik@upol.cz
www.cvt.upol.cz


UNI-NOVI-2011-01 (03.10.2011)
UNI-NOVI-2011-02 (07.11.2011)
UNI-NOVI-2011-03 (05.12.2011)
UNI-NOVI-2012-01 (03.01.2012)
UNI-NOVI-2012-02 (06.02.2012)
UNI-NOVI-2012-03 (12.03.2012)
UNI-NOVI-2012-04 (14.05.2012)
UNI-NOVI-2012-05 (04.06.2012)