UNI-NOVI 2011-03

(email z 5.12.2011 v 16 hodin)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na přelomu května a června 2011 proběhl průzkum mezi zaměstnanci UP, zaměřený na komunikaci Centra výpočetní techniky (CVT). Všichni jste byli požádáni o vyjádření svého názoru na poskytované služby. O výsledcích tohoto průzkumu jste se mohli dočíst v Žurnálu č. 5, nebo zde: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/e-mailovy-mesicnik-i-helpdesk-pomohou-lepe-informovat/ . Jedním z konkrétních závěrů tohoto průzkumu je, že by zaměstnanci uvítali zprávy o novinkách z oblasti informačních technologií, a to nejlépe e-mailovou formou. Pro tento účel zvolilo CVT ve spolupráci s Oddělením komunikace a Komisí pro informační technologie formu newsletteru, který Vás bude informovat o novinkách ve všech modulech a službách univerzitního informačního systému (UIS), o připravovaných změnách, rozšířeních a celkovém dění v CVT. Podoba tohoto informativního e-mailu se bude jistě s časem vyvíjet. Děkujeme Vám za podnětné připomínky a náměty.

Dnes bychom Vás rádi upozornili na tyto aktuální události v oblasti informačních technologií:

Důležitá upozornění:

! Nereagujte, prosím, na e-maily, ve kterých jsou po Vás požadována jakákoliv hesla. Obvykle je to pokus o útok na Vaše data s cílem je získat nebo poškodit.

! K řešení Vašich problémů nejen v oblasti IT využijte HelpDesk. Najdete ho zde: (po přihlášení) https://portal.upol.cz/wps/myportal/Helpdesk

Jménem Centra výpočetní techniky UP Vám děkuji za přízeň.

RNDr. František Zedník
tel.: 585631703
email: frantisek.zednik@upol.cz
www.cvt.upol.cz


UNI-NOVI-2011-01 (3.10.2011)
UNI-NOVI-2011-02 (7.11.2011)